O nas Aktualności Nasza oferta ISO Dotacje Szkolenia Referencje Praca Kontakt

 
 
 
 
Fundusze Szwajcarskie
 
 
 
 
 
KONTAKT:
e-mail: biuro@profitgroup.pl
fax (022) 505-47-29
tel./fax (022) 829-29-70
tel. (022) 829-29-71
tel. (022) 826-14-93
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIA


Pragnąc sprostać oczekiwaniom dotyczącym poszerzania wiedzy w zakresie rozliczania dotacji unijnych, chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w szkoleniach organizowanych przez Profit Group sp. z o.o.

Praktyczne aspekty rozliczania i ewidencji księgowej w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w administracji publicznej
Firma za granicą


Czasem zdarza się, że firma rozszerza swoją działalność na rynki zagraniczne. Czasem też firma ze względu na koszty emigruje do tzw rajów podatkowych. W obu przypadkach możemy śmiało polecić firmę http://aw-offshore.com/

Polecane serwisy


Czasem zdarza się, że chcesz wziąć ślub. Jak wiadomo skoro ślub to z klasą. A z klasą to tylko przepiękny zabytkowy samochód do ślubu - który jest piękny i zadbany. Czy wiesz, że na renowację zabytków też możesz pozyskać fundusze? Zgłoś się do nas!
klasykiem do ślubu

Renomowani prawnicy, adwokaci


Czasem zdarza się, że potrzebne są Ci usługi prawnika. przedstawiamy ranking godnych polecenia adwokatów w Polsce jak i za granicą

DOFINANSOWANIA


Na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, konkurs numer 2/POKL/5.2.1/2009, znajdują się następujące projekty przygotowane przez naszą firmę:

1. Powiat Bytomski
"Sprawnie działająca administracja w powiecie bytowskim dzięki wykwalifikowanej kadrze urzędników samorządowych"


2. Powiat Głubczycki
"Zwiększenie kompetencji kadr urzędów administracji samorządowej Ministra Powiecie Głubczyckim"


3. Powiat Nowosolski
"Szkolenia kadr oraz wdrożenie usprawnień zarządczych drogą do poprawy jakości świadczonych usług przez urzędników Starostwa Powiatowego w Nowej Soli"


Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie przyznania dofinansowania projektów informatycznych 3 projekty przygotowane przez naszą firmę otrzymały 75% dofinansowanie:

1. Powiat Leszczyński
"Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim"
Przyznana kwota dofinansowania: 398 288,00 PLN


2. Powiat Lubański
"Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego"
Przyznana kwota dofinansowania: 1 403 757,00 PLN


3. Powiat Pleszewski
"Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego" Przyznana kwota dofinansowania: 1 684 252,00 PLN


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – oś priorytetowa II, działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych nasza firma pozyskała środki dla:

1. Gminy Środa Śląska:
"Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska"
Kwota projektu ogółem: 1 287 588,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 092 375,80 PLN


2. Gminy Strzelin (w konsorcjum z Gminami: Bardo, Borów, Niemcza, Pieszych, Przeworno, oraz Powiatem Strzelińskim):
"Informatyzacja Urzędów szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu strzelińskiego, dzierżoniowskiego oraz ząbkowickiego"
Kwota projektu ogółem: 2 402 280,41 PLN
Kwota dofinansowania: 2 041 938,35 PLN


3. Gminy Mirsk (w konsorcjum z gminami: Warta Bolesławiecka i Lubomierz):
"Informatyzacja Urzedów Gmin Mirsk, Lubomierz i Warta Bolesławiecka w celu wdrożenia e-usług publicznych"
Kwota projektu ogółem: 572 903,49 PLN
Kwota dofinansowania: 469 216,56 PLN


4. Powiatu Trzebnickiego (w konsorcjum z gminami: Cieszków, Milicz, Oborniki Śląskie, Prusice oraz z Powiatem Milickim):
"Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansa rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu trzebnickiego i milickiego"
Kwota projektu ogółem: 2 789 421,08 PLN
Kwota dofinansowania: 2 371 007,91 PLN


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2007-2013, poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli nasza firma pozyskała środki dla Starostwa Powiatowego w Olsztynie:

"e-mapa – pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych"
Kwota dofinansowania: 15 714 698,00 PLN


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne nasza firma pozyskała środki dla:


Gminy Urzędów (konsorcjum z gminami: Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz, Zakrzówek)
"Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego"
Kwota dofinansowania: 2 527 191,49 PLN


Gminy Łabunie (w konsorcjum z: Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Radecznica, Sitno, Stary Zamość, Szczebrzerzyn, Zwierzyniec)
"Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego"
Kwota dofinansowania: 2 654 180,76 PLN


Gminy Izbica(konsorcjum z gminami: Fajsławice, Gorzków, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka)
"E-Urząd - budowa elektronicznej platformy usług dla mieszkańców Gmin Powiatu Krasnostawskiego"
Kwota dofinansowania: 2 928 456,89 PLN


Gminy Józefów
"Józefów-usługi publiczne źródłem wzrostu standardów obsługi mieszkańców gminy Józefów"
Kwota dofinansowania: 718 433,60 PLN


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych nasza firma pozyskała środki dla:

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: "Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spatycznej paraplegii"
Kwota dofinansowania: 3 534 900,00 PLN


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym nasza firma pozyskała środki dla:

Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie: "Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w SPDSK w Warszawie poprzez zakup lamp antydepresyjnych do światłolecznictwa oraz tomografu komputerowego"
Kwota dofinansowania: 3 875 605,60 PLN


Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie: "Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie"
Kwota dofinansowania: 3 326 306,70 PLN


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet VII "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego", Działanie 7.1. "Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia" nasza firma pozyskała środki dla:

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu: "Poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w SP ZZOZ w Przasnyszu"
Kwota dofinansowania: 6 375 000,00 PLN


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 , Priorytet V. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia nasza firma pozyskała środki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.

"Przebudowa pomieszczeń SPZZOZ w Sandomierzu dla potrzeb oddziału rehabilitacji dziennej oraz zakup aparatury medycznej"
Kwota dofinansowania projektu: 4 002 000,00 PLN


W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion nasza firma pozyskała środki dla:


Gminy Mrozy
"Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy Mrozy szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego"
Całkowita wartość projektu: 5 049 781,36 zł
Kwota dofinansowania projektu: 4 291 229,75 zł


Gminy Klembów
"Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"
Całkowita wartość projektu: 7 432 660,53 zł
Kwota dofinansowania projektu: 6 317 761,45 zł


Gminy Miejskiej Kościan
"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"
Całkowita wartość projektu: 4 018 924,00 zł
Kwota dofinansowania projektu: 3 416 085,40 zł


Gminy Dobre
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Dobre"
Całkowita wartość projektu: 2 271 884,00 zł
Kwota dofinansowania projektu: 1 931 101,40 zł


Gminy Halinów
"Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla 'wykluczonych cyfrowo' mieszkańców Gminy Halinów"
Całkowita wartość projektu: 2 496 637,04 zł
Kwota dofinansowania projektu: 2 122 141,48 zł

referencje > >


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 "E-usługi publiczne" nasza firma pozyskała środki dla:


1. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęczynie:
"Implementacja medycznych usług on-line dla ludności, wdrożenie platformy interaktywnej oraz informatyzacja SPZOZ w Pajęczynie"
Całkowita wartość projektu: 1 001 825,57 PLN
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 851 551,73 PLN


2. Gminy Paradyż:
"Informatyzacja Urzędu oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Paradyż"
Całkowita wartość projektu: 361 671,10 PLN
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 290 828,43 PLN


3. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów:
"Bliżej pacjenta poprzez wdrożenie innowacyjnych e-usług medycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM - CSW w Łodzi"
Całkowita wartość projektu: 4 136 532,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 3 516 052,20 PLN


4. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku:
"Rozbudowa infrastruktury informatycznej SP ZOZ w Łasku źródłem wzrostu standardów obsługi medycznej jego pacjentów"
Całkowita wartość projektu: 427 678,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 363 526,30 PLN
Z 38 projektów zakwalifikowanych przez Zarzad Województwa Mazowieckiego do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia ZPORR 2004-2006, dziewięć zostało przygotowanych przez nasza firmę:


1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach:
"Podniesienie standardów ratownictwa medycznego medycznego powiecie radomskim poprzez zakup specjalistycznego ambulansu dla SPZZOZ w Pionkach"
Całkowita wartość projektu: 282 070,65 PLN
Środki EFRR: 211 552,98 PLN


2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego:
"Zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia efektywności ochrony zdrowia w SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku"
Całkowita wartość projektu: 2 227 919,15 PLN
Środki EFRR: 1 670 939,36 PLN


3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku:
"Podniesienie jakości działania systemu ochrony zdrowia w SPZOZ w Lipsku poprzez zakup urzadzeń medycznych"
Całkowita wartość projektu: 214 138,43 PLN
Środki EFRR: 160 228,82 PLN


4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zurominie:
"Podniesienie jakości udzielanych świadczeń SPZZOZ w Zurominie poprzez zakup aparatury medycznej"
Całkowita wartość projektu: 739 536,93 PLN
Środki EFRR: 554 652,69 PLN


5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim:
"Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych medycznych SPZOZ w Sokołowie Podlaskim poprzez zakup aparatury i urzadzeń medycznych"
Całkowita wartość projektu: 566 477,47 PLN
Środki EFRR: 424 858,10 PLN


6.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:
"Poprawa usług medycznych świadczonych w SPZZOZ w Przasnyszu poprzez zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów szpitalnych"
Całkowita wartość projektu: 345 954, 66 PLN
Środki EFRR: 213 903, 02 PLN


7. Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:
"Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Ginekologicznego - Położniczego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej"
Całkowita wartość projektu: 7 789 752, 84 PLN
Środki EFRR: 5 842 314, 62 PLN


8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Zyrardowie:
"Wyposażenie w sprzęt medyczny Oddziałów, Poradni i pracowni Diagnostycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zyrardowie celem poprawy jakości świadczonych usług medycznych"
Całkowita wartość projektu: 219 533, 31 PLN
Środki EFRR: 164 649, 97 PLN


9. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:
"Zakup sprzętu medycznego przez IPiN w Warszawie w celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych"
Całkowita wartość projektu: 1 085 459, 09 PLN
Środki EFRR: 814 094, 31


Nasza firma przygotowała równiez Studium Wykonalności dla projektu "Zakup aparatu RTG wraz z ucyfrowieniem dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku", który znalazł się na 8 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.3. ZPORR.Nasza firma pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytet XII "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia" Działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" dla:


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słubicach
Wymiana w drodze zakupu wyeksploatowanych ambulansów na nowe przez SP ZOZ w Słubicach w celu zachowania zasady "złotej godziny"
Kwota dofinansowania projektu: 788 349,19 zł


Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie:
"Przebudowa i doposażenie SOR SPSK nr 4 w Lublinie celem podniesienia jakości i dostępności świadczeń medycznych w stanach nagłego zagrożenia życia"
Kwota dofinansowania projektu: 12 854 628,33 zł


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie:
"Aparatura do przeprowadzania zabiegów leczenia żylaków u pacjentów kliniki"
Kwota dofinansowania projektu: 1 198 561,54 zł


Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu:
"Budowa lądowiska dla helikopterów helikopterów Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu"
Kwota dofinansowania projektu: 3 957 658,23 zł


Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy:
"Dostosowanie szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymaganych standardów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"
Kwota dofinansowania projektu: 6 920 953,72 zł


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim:
"Wzrost skuteczności działań w stanach zagrożenia zdrowotnego dzięki doposażeniu SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w środki transportu sanitarnego"
Kwota dofinansowania projektu: 679 379,53 zł


Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie:
"Poprawa skuteczności działań w stanie nagłego zagrożenia życia w powiecie staszowskim poprzez zakup dodatkowego ambulansu przez SPZZOZ w Staszowie"
Kwota dofinansowania projektu: 346 973,71 zł


Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:
"Zapewnienie najwyższej efektywności działań ratownictwa medycznego w powiecie przasnyskim poprzez zakup 3 ambulansów"
Kwota dofinansowania projektu: 850 000,00 zł


Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie:
"Zwiększenie efektywności działania zespołów ratownictwa medycznego w wyniku wymiany ambulansów przez SPZZOZ w Staszowie"
Kwota dofinansowania projektu: 674 618,42 zł


Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach:
"Poprawa efektywności działania zespołów ratownictwa medycznego w wyniku wymiany ambulansów przez SPZZOZ w Szamotułach"
Kwota dofinansowania projektu: 531 376,69 zł


W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 5.3 "Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie" nasza firma pozyskała środki dla:


Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży:
"Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży"
Kwota dofinansowania projektu: 1 511 136,07 zł


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach:
"Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach"
Kwota dofinansowania projektu: 318 899,55 zł


Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku:
"Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku"
Kwota dofinansowania projektu: 1 099 620,00 zł


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej


Nasza firma pozyskała środki dla Powiatu Oleśnickiego:
"Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy"
Całkowita wartość projektu: 2 598 722 zł
Kwota dofinansowania z RPO: 2 208 913,7 zł


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 8.3 Ochrona zdrowia


Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ:
"Zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie"
Całkowita wartość projektu: 5 738 677,10 zł
Kwota dofinansowania: 4 877 875,53 zł


Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie:
"Kompleksowa informatyzacja wraz z zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie"
Całkowita wartość projektu: 5 880 727,86 zł
Kwota dofinansowania: 4 998 618,68 zł


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie:
"Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"
Całkowita wartość projektu: 2 199 320,20 zł
Kwota dofinansowania: 1 867 026,69 zł


Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki SPZOZ w Bełżycach:
"Zakup sprzętu medycznego, ucyfrowienie RTG oraz wdrożenie systemu IT w Szpitalu Powiatowym im. W. Oczki w Bełżycach"
Całkowita wartość projektu: 3 006 454,95 zł
Kwota dofinansowania: 2 555 486,70 zł


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie:
"Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim"
Całkowita wartość projektu: 3 344 886,66 zł
Kwota dofinansowania: 2 843 153,66 zł


Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.:
"Informatyzacja procesów świadczenia usług i przesyłania danych oraz zakup sprzętu medycznego celem poprawy dostępności do usług w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym"
Całkowita wartość projektu: 3 633 771,80 zł
Kwota dofinansowania: 3 088 706,03 zł


Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie:
"Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego gwarancją wysokiej jakości usług medycznych w SPZOZ w Szczebrzeszynie"
Całkowita wartość projektu: 2 063 280,10 zł
Kwota dofinansowania: 1 753 788,07 zł


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku:
"Dostosowanie, zakup sprzętu oraz termomodernizacja budynku Przychodni szpitalnej SPZOZ w Kraśniku celem poprawy świadczeń medycznych"
Kwota dofinansowania: 1 989 671,49 zł


Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku:
"Modernizacja i doposażenie budynku Gminnego samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku gwarancją na podniesienie jakości i dostępności udzielnych świadczeń zdrowotnych"
Kwota dofinansowania: 684 660,90 zł


Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie:
"Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie do wymogów fachowo – sanitarnych Przychodni Rejonowej w Szczebrzeszynie wraz z termomodernizacją budynku"
Kwota dofinansowania: 1 328 445,12 zł


Nasza firma pozyskała środki dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie:
"Elektroniczny obieg dokumentów oraz rozwój elektronicznych usług w WSS w Chełmie"
Całkowita wartość projektu: 2 560 350,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 176 297,50 zł
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej


Nasza firma pozyskała środki dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu:
"Poprawa świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w sprzęt i aparaturę medyczną"
Kwota pozyskanej dotacji wyniosła: 1 597 955,33 zł


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 6.2. Rozwój Infrastruktury z zakresu ochrony zdrowia


Nasza firma pozyskała środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego Białymstoku:
"Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienie jakości usług medycznych w WSS im. K. Dłuskiego"
Całkowita wartość projektu: 2 425 413,22 zł
Kwota dofinansowania: 2 182 871,89 złRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Nasza firma pozyskała dofinansowanie na realizację projektu:
"Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego"
Beneficjenci projektu: Gmina Lubochnia, Gmina Będków, Gmina Czerniewice, Gmina Rokiciny oraz Gmina Tomaszów Mazowiecki.
Kwota dofinansowania: 1 179 940,42 złProjekty naszej firmy, które uzyskały dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013:

1. SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim - "Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez kompleksowość Systemu Informatycznego zintegrowanego ze specjalistycznym sprzętem medycznym SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim"
2. SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim - "Kompleksowa modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim - zakup wysokospecjalistycznych aparatów RTG"
3. Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - "Poprawa jakości świadczonych usług Zamojskiego Szpitala Niepublicznego poprzez optymalizację procesu leczenia i wykrywania chorób układu krążenia i nowotworów za pomocą zakupionego sprzętu medycznego"
4. SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim - "Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim poprzez kompleksową informatyzację połączoną z ucyfrowieniem RTG"
5. SP ZOZ w Kraśniku - "Zwiększenie dostępności do usług medycznych w SP ZOZ w Kraśniku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych"
6. SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim - "Dostosowanie SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim do wymogów prawa w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych".PROJEKTY OPRACOWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ OTRZYMUJĄ DOFINANSOWANIE:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

W wyniku konkursów ogłoszonych w maju 2008r przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, pn. "Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej" oraz "Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych" , Nasza firma pozyskała dofinansowanie na realizację szkoleń dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z województw:


dolnośląskiego
Projekt pn. "Podwyższenie umiejętności i kompetencji samorządowych urzędników publicznych w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego podstawą harmonijnego rozwoju lokalnego".
Szkoleniami objęci zostaną pracownicy z następujących Jednostek:
1. Starostwo Powiatowe Strzelin,
2. Urząd Miasta i Gminy Strzelin,
3. Urząd Miasta i Gminy Złoty Stok,
4. Urząd Miasta Pieszyce,
5. Urząd Miasta Ziębice,
6. Urząd Gminy Borów,
7. Urząd Gminy Jordanów Śląski,
8. Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie,
9. Urząd Gminy Przeworno.
Kwota dofinansowania - 912 046,14 PLN.
mazowieckiego
Projekt pn. "Wzmocnienie potencjału merytorycznego administracji samorządowej szansą rozwoju gmin wiejskich północnego Mazowsza".
Szkoleniami objęci zostaną pracownicy z następujących Jednostek:
1. Urząd Gminy Sochocin,
2. Urząd Gminy Naruszewo,
3. Urząd Gminy Nowe Miasto,
4. Urząd Gminy Dzierzgowo,
5. Urząd Gminy Gzy,
6. Urząd Gminy Pokrzywnica,
7. Urząd Gminy Świercze,
8. Urząd Gminy Winnica,
9. Urząd Gminy Opiniogóra Górna,
10. Urząd Gminy Sońsk.
Kwota dofinansowania - 974 405,00 PLN.
opolskiego
Projekt pn. "Podniesienie umiejętności i kwalifikacji urzędników z powiatów brzeskiego i nyskiego w celu poprawy jakości obsługi klienta i inwestora".
Szkoleniami objęci zostaną pracownicy z następujących Jednostek:
1. Starostwo Powiatowe Brzeg,
2. Urząd Miasta Brzeg,
3. Urząd Miasta i Gminy Grodków,
4. Urząd Miasta Lewin Brzeski,
5. Urząd Gminy Lubsza,
6. Urząd Gminy Olszanka,
7. Urząd Miasta Głuchołazy,
8. Urząd Gminy Pakosławice,
9. Urząd Gminy Skoroszyce.
Kwota dofinansowania - 1 511 995,00 PLN.
pomorskiego


Szkolenia ogólne i specjalistyczne z zakresu m. in. Informatyki - ECDL, rozwoju osobistego, zarządzania dokumentami i archiwizacji, kursy podnoszące merytoryczny zakres wiedzy pracowników, np. z obszaru administracji publicznej, prawa zamówień publicznych, prawa wspólnotowego oraz szkolenia z zakresu stanowienia aktów prawa miejscowego mają przede wszystkim na celu poprawę obsługi klienta w urzędzie, a także podniesienie jakości tworzonych przez administrację strategii i polityk o zasięgu lokalnym i regionalnym.


Szkolenia są w 100% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Fundusze Norweskie - Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii

1. Gmina Urzędów - "Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn połączona z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie"
Projekt na pierwszym miejscu listy rankingowej, oceniony najwyższą ilością punktów przez Komitet Sterujący MF EOG/NMF ;

2. Gmina Miejska Izbica - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Izbica - III etap" ;


Fundusze Norweskie - Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu - "Poprawa opieki perinatalnej kobiet w powiecie lublinieckim" ;


Informatyzacja

(decyzja o 100% dofinansowaniu bez angażowania środków własnych)

1. Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice ;


2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie - "Informatyzacja usług diagnostycznych świadczonych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie"


3. SPZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Dr Warmińskiego w Bydgoszczy - "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr Warmińskiego w Bydgoszczy"


4. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie - "Rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie"
DOTACJA DLA CIEBIE
Jeśli chcesz dowiedzieć się na jaką dotację z Unii Europejskiej
możesz liczyć - zajrzyj tutaj
Pracujemy po to,
aby Twoja firma
mogła się rozwijać
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych szkoleniach i nowych możliwościach pozyskania dotacji
zajrzyj tutaj
Copyright © Profit 2004